Dodatek

Ukázková léčebná opatření pro pacienta s COVID-19

Léčebná opatření pro mírné případy COVID-19

Běžná opatření

 • Izolace (vzduch), monitorace saturace kyslíku v krvi, kyslíková terapie kyslíkovými brýlemi

Vyšetření

 • Sputum a stolici vyšetřit na přítomnost 2019 Novel Coronavirus RNA (Three Sites) -- 1x denně

 • Krevní obraz, biochemický profil, vyšetření moči a stolice (vč. okultního krvácení), vyšetření koagulačních parametrů + D-dimerů, analýza krevních plynů (ASTRUP), laktát, ASLO, RF, CRP, anti-CCP Ig, sedimentace, prokalcitonin, krevní skupiny ABO+Rh faktor, funkce štítné žlázy, srdeční enzymy vč. sérového troponinu kvantitativně, Four Routine Items test (koagulace), test na respirační viry, cytokiny, G/GM test, angiotenzin konvertující enzym

 • UZ jater, žlučníku, pankreatu a sleziny, echokardiografie a CT plic

Medikace

 • Arbidol tabety, 200 mg, p.o., 3x denně

 • Lopinavir/Ritonavir, 2 tbl, p.o., po 12 hodinách

 • Interferon sprej, 1 vdech, 3x denně

Léčebná opatření pro středně těžké případy COVID-19

Běžná opatření

 • Izolace (vzduch), monitorování saturace krve kyslíkem, kyslíková terapie kyslíkovými brýlemi

Vyšetření

 • Sputum a stolici vyšetřit na přítomnost 2019 Novel Coronavirus RNA (Three Sites), 1x denně

 • Krevní obraz, biochemický profil, vyšetření moči a stolice (vč. okultního krvácení), vyšetření koagulačních parametrů + D-dimery, analýza krevních plynů (ASTRUP), laktát, ASLO, RF, CRP, anti-CCP Ig, sedimentace, prokalcitonin, krevní skupiny ABO+Rh, funkce štítné žlázy, srdeční enzymy vč. sérového troponinu kvantitativně, Four Routine Items test (koagulace), test na respirační viry, cytokiny, G/GM test, angiotenzin konvertující enzym

 • UZ jater, žlučníku, pankreatu a sleziny, echokardiografie a CT plic

Medikace

 • Arbidol tablety, 200 mg, p.o., 3x denně

 • Lopinavir/Ritonavir, 2 tablety, p.o., po 12 hodinách

 • Interferon sprej, 1 vdech, 3x denně

 • Ambroxol, 30 mg v 100 ml fyz. roztoku, i.v. vykapat, 2x denně

Léčebná opatření pro těžké případy COVID-19

Běžná opatření

 • Izolace (vzduch), monitorování saturace krve kyslíkem, kyslíková terapie kyslíkovými brýlemi

Vyšetření

 • Sputum a stolici vyšetřit na přítomnost 2019 Novel Coronavirus RNA (Three Sites) 1x denně

 • Krevní obraz, biochemický profil, vyšetření moči a stolice (vč. okultního krvácení), vyšetření koagulačních parametrů + D-dimery, analýza krevních plynů (ASTRUP), laktát, ASLO, RF, CRP, anti-CCP Ig, sedimentace, prokalcitonin, krevní skupiny ABO+Rh, funkce štítné žlázy, srdeční enzymy vč. sérového troponinu kvantitativně, Four Routine Items test (koagulace), test na respirační viry, cytokiny, G/GM test, angiotenzin konvertující enzym

 • UZ jater, žlučníku, pankreatu a sleziny, echokardiografie a CT plic

Medikace

 • Arbidol tablety, 200 mg, 3x denně

 • lopinavir/ritonavir, 2 tablety, po 12 hodinách

 • Interferon sprej, 1 vdech, 3x denně

 • methylprednisolon, 40 mg v 100 ml fyz. roztoku, i.v. vykapat, denně

 • pantoprazol, 40 mg v 100 ml fyz. roztoku, i.v. vykapat, denně

 • Caltrate, 1 tableta, denně

 • imunoglobuliny, 20 g, i.v. vykapat, denně

 • Ambroxol, 30 mg v 100 ml fyz. roztoku, i.v. vykapat, 2x denně

Léčebná opatření pro kritické případy COVID-19

Běžná opatření

 • Izolace (vzduch), monitorování saturace krve kyslíkem, kyslíková terapie kyslíkovými brýlemi

Vyšetření

 • Sputum a stolici vyšetřit na přítomnost 2019 Novel Coronavirus RNA (Three Sites)denně

 • Krevní obraz, krevní skupina ABO+Rh, vyšetření moči a stolice (vč. okultního krvácení), Four Routine Items test (koagulace), test na respirační viry, funkce štítné žlázy, elektrokardiogram (EKG), analýza krevních plynů (ASTRUP), elektrolyty, laktát,, G/GM test, hemokultivace (JEDNORÁZOVĚ)

 • Krevní obraz, biochemický profil, vyšetření koagulačních parametrů + D-dimery, analýza krevních plynů (ASTRUP), laktát, natriuretický peptid, srdeční enzymy vč. sérového troponinu kvantitativně, imunoglobulin + komplement, cytokiny, kultivace ze sputa, CRP, PCT denně

 • glykémie po 6 hodinách

 • UZ jater, žlučníku, slinivky a sleziny, echokardiografie (EKG) a CT plic

Medikace

 • Arbidol tablety, 200 mg, p.o., 3x denně

 • lopinavir/ritonavir, 2 tablety, po 12 h (nebo darunavir 1 tableta denně)

 • methylprednisolon, 40 mg v 10 ml fyz. roztoku, i.v., po 2 hodinách

 • pantoprazol 40 mg v 100 ml fyz. roztoku, i.v. vykapat, denně

 • imunoglobuliny, 20 g, i.v. vykapat, denně

 • thymické peptidy, 1,6 mg, s.c., 2x týdně [Pozn. překl.: např. Zadaxin]

 • Ambroxol, 30 mg v 10 ml fyz. roztoku, i.v., 2x denně

 • isoproterenol, 2 mg v 100 ml fyz. roztoku, i.v.- vp jednorázově [Pozn. překl.: nebulizace?]

 • lidský sérový albumin, 10 g, i.v. vykapat, denně

 • piperacillin/tazobactam, 4,5 v 100 ml fyz. roztoku, i.v. vykapat, po 8 hodinách

 • parenterální výživa v suspenzi (př. Peptisorb liquid), 500 ml, nasogastrickou sondou

Postup online konzultace pro diagnostiku a léčbu

Online konzultace pro diagnostiku a léčbu

Instrukce pro Internetovou nemocnici FAHZU

Neváhejte nás kontaktovat:

E-mail: zdyy66l6@l26.com, zyinternational@l63.com

Online platforma komunikace pro lékaře

Instrukce pro Mezinárodní komunikační platformu pro medicínské odborníky od First Affiliated Hospital, Zhejiang university School of Medicine

 • Obr.1: Naskenujte pro stažení aplikace DingTalk

 • Obr.2: QR kód pro FAHZU komunikační platformu

 • Obr.3: Uživatelská příručka

Poznámka: Naskejte QR kód z obr.3. pro stažení uživatelské příručky

Last updated